معرفی نرم افزارهای ایرانی
صفحه آرشیو

نرم افزار ارتباط با مشتریان

نرم افزار جامع و یکپارچه مالی ملک Malek CRM نیاز مدیران به نرم افزار مدیریت کارمندان و ارتباط با مشتریان باعث تولید نرم افزار بسیاری در سرتاسر جهان برای اراده ی این خدمات گردیده است؛ شرکت ملک با استفاده از تجارب نرم افزار های دیگر در سطح جهان و مقایسه ی این نرم افزار ها و قابلیت های…
ادامه مطلب ...