معرفی نرم افزارهای ایرانی
صفحه بایگانی دسته

نرم افزارهای آموزشی

نرم افزارهای آموزشی نرم افزارهایی تحت سیستم عامل کامپیوتری و یا موبایلی می باشند. هدف اصلی از ساخت این نرم افزارها تدریس و خودآموزی است. این نرم افزارها سطح تعامل را با محتوای چند رسانه ای بالا می برند.

بیشتر این نرم افزارها از فیلم، عکس و صدا به منظور آموزش استفاده کرده و محیط یادگیری جذاب و پرباری ایجاد می کنند.

اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی امکان یادگیری و آموزش غیر حضوری فراهم شده است. نرم افزارهای کمک آموزشی از ابزارهای نوین آموزشی هستند که امروزه به کمک مدارس و خانواده های آمده اند و به پیشرفت درسی دانش آموزان کمک شایانی کرده اند.

شما می توانید با استفاده از یک نرم افزار آموزشی استاندارد به راحتی مطالب جدیدی بیاموزید. به عنوان مثال با استفاده از نرم افزار آموزشی زبان انگلیسی شما می توانید به راحتی زبان انگلیسی را بدون اینکه حتی یک ساعت در کلاس حضور داشته باشید فرا بگیرید.

انواع نرم افزارهای آموزشی

نرم افزار آموزشی به نرم افزاری گفته می شود که در فرآیند یاددهی- یادگیری، آموزش دهنده و آموزش گیرنده را تا حد ممکن یاری رساند . با توجه به تعریف فوق مخاطبین اینگونه نرم افزارها ،دو دسته ی آموزش دهنده و آموزش گیرنده خواهند بود و بر همین اساس می توان نرم افزارهای آموزشی را (با در نظر گرفتن کاربری آن در آموزش و پرورش) دسته بندی و تعریف نمود .

انواع محتوای الکترونیکی آموزشی مورد استفاده در آموزش و پرورش

1-      درس افزارهای خود آموز

2-      نرم افزارهای کمک آموزشی (مکمل آموزش)

3-      نرم افزارهای ابزار معلم

4-      نرم افزارهای دایره المعارف و فرهنگ

5-      بازی و سرگرمی های آموزشی

6-      کتابهای الکترونیکی

7-      تکلیف الکترونیکی

8-      شبکه های آموزشی وب سایت ها و وبلاگ ها آموزشی

9-      نرم افزارهای آزمون ساز

10-   نرم افزارهای شبیه ساز کارگاه یا آزمایشگاه

11-   اجزاء آموزشی