معرفی نرم افزارهای ایرانی
صفحه بایگانی دسته

نرم افزارهای کاربردی

نرم افزار حضور و غیاب نرم افکار

نرم افزار حضور و غیاب نرم افکار دانلود نرم افزار حضور و غیاب رایگان نرم افکار نرم افزار حضور و غياب رایگان نرم افکار موجب مي شود که نظارت و مديريت پرسنل به نحو احسنت اجرا شده و از کم کاري هاي احتمالي کاسته شود . بعلاوه اين اطمينان براي پرسنل حاصل مي شود که به هيچ عنوان حقي از آنها ضايع نشده و کليه حسابرسي ها طبق قانون و مقررات و ساعات…
ادامه مطلب ...