معرفی نرم افزارهای ایرانی

نرم افزار صدور قبض آب ( محاسبه آب بها)

نرم افزار صدور قبض آب ( محاسبه آب بها)
نرم افزار مدیریت و صدور قبض آب ، قابلیت استفاده برای تمام مراکزی که زیر نظر اب منطقه ای نیستند و یا اینکه می خواهند قبوض اب خود را مدیریت نمایند
با توجه به اینکه بسیاری از مراکز در اقصی نقاط کشور ، خارج از حوزه آب منطقه ای اقدام به صدور قبوض آب می نمایند ، برای صدور ، دریافت آب بها، پخش قبوض، بلوک بندی و … و در نهایت برای مدیریت قبوض نیاز به ابزار مدیریتی دارند که “نرم افزار مدیریت قبض آب تــرز ” این کار را در نهایت سهولت و کیفیت پیش خواهد برد
مشخصات کلی که برای نرم افزار در نظر گرفته شده است به صورت زیر خواهد بود.

نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
صادره از
شماره ملی
تعداد اعضای خانوار
کد پستی
شهرستان
بخش
روستا
بلوک بندی
آدرس
شماره اشتراک (یک کد ۱۰ یا ۱۲ رقمی)
شماره پرونده (برای هر شخص پرونده سازی می شود)
نوع کاربری(خانگی ، غیر خانگی ،فرهنگی و مذهبی ، اداری دولتی و آزاد …)
قطر انشعاب
تعداد واحد های یک اشتراک
شماره سریال کنتور
تاریخ قرائت پیشین
تاریخ قرائت کنونی
شماره قبلی
شماره فعلی
تاریخ نصب کنتور
آب بها
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
بستانکاری
بدهکاری
پیام ویژه
مهلت پرداخت
سالم یا خراب بودن کنتور
تاریخ صدور
دوره قبض یا دوره قرائت
سریال قبض
شماره حساب واریز قبض
بخش ها ی در نظر گرفته شده :

اشخاص :

افزودن اشخاص جدید
ویرایش اشخاص
جستجو و حذف اشخاص

در حالت کلی در این بخش تمامی اطلاعات مربوط به صاحبان کنتور ها قابل مشاهده خواهد بودو می توان در این بخش اطلاعات افراد را بررسی نمود.

جستجو بر اساس:

نام و نام خانوادگی
شماره سریال کنتور
شماره اشتراک
شماره ملی
نوع کاربری
قطر انشعاب
کد پستی
بلوک
تاریخ(ابتدا تا انتهای زمان مورد تقاضا)
بر اساس شماره پرونده
بر اساس مبلغ (مبلغ x تا مبلغ y)
بر اساس بازه مصرف (مبلغ x تا مبلغ y)
بخش قرائت ها:

افزودن قرائت ها ی جدید( بر اساس شماره اشتراک مامور همین طور که می خواند ، همین طور هم به صورت ردیف در سیستم ثبت می کند)
ویرایش قرائت های پیشین
ویرایش قرائت های پرداخت شده
جستجو در قرائت ها بر اسا م ، تاریخ، شماره اشتراک و …
حذف قرائت ها

در این بخش قرائت ها ی هر دوره برای مدیر نرم افزار قابل مشاهده خواهد بود.

گزارش گیری:

گزارش گیر ی و چاپ همه ی مشترکین
گزارش و چاپ مشترک خاص
گزارش و چاپ بر اساس بلوک بندی
گزارش همه ی سوابق یک مشترک
گزارش بدهکاران در بازه ی مبلغ دلخواه
گزارش مبلغ دوره بر اساس بلوک
گزارش بدهکاران بر اساس بلوک
گزارش دریافتی های ماهانه یا هر دوره برای بلوک و همه ی محل بر اساس تاریخ یا دوره ها
گزارش دریافتی ها ی قبوض بر اساس تاریخ دلخواه
گزارش وضعیت بدهکاران یا تاخیری های دوره
در این بخش تمامی اطلاعات برای چاپ و تبدیل به فرمت های دیگر قابل دسترس می باشد. در واقع محاسبه قیمت و چاپ قبوض در این بخش انجام می پذیرد.

Ghabz-AB-(2)

تعاریف اولیه:

فرمول محاسباتی (بازه ی محاسباتی آب بها)
سرانه قیمت آب بها برای هر شخص در ماه

تنظیمات :

تغییر رمز عبور
ویرایش مشخصات اولیه و پیامها
پشتیبان گیری

Ghabz-AB (1)
نمونه قبض جدید

نمونه قبض آّب

شرکت ترز رایان افزار

  • آدرس: مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی ۱۶ جنب گل و بلبل
  • تلفن: ۱۷۴ ۹۰ ۳۲۲ ۰۱۱
  • فاکس: ۱۳۴ ۹۰ ۳۲۲ ۰۱۱
  • تلفن همراه: ۱۷۴ ۹۰ ۳۲۲ ۰۱۱

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.